EYS SP600 HD bij Wientjes te Sint Antonis

Veehouder Wientjes te Sint Antonis heeft een nieuwe stal laten bouwen. Tevens is er geïnvesteerd in een EYS mestscheider. Vanuit de mestkelder wordt de mest met de Roto wormpomp verpompt naar de EYS mestscheider 600HD alwaar de mest wordt gescheiden in dunne- en dikke fractie. De dikke fractie gaat men gebruiken als ligboxvulling voor de 120 melkkoeien. Dit project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met Abemec.